V mesecu januarju in februarju smo učenci v času podaljšanega bivanja spoznavali ptice in naravo okoli nas. Izdelovali smo lojne pogače iz stopljenega in mletega loja ter različnih semen. Pogače smo obesili na drevesa v okolici šole, v ptičjo krmilnico pa smo nasuli semena in opazovali ptice pri hranjenju. Sodelovali smo v akciji Ptice okoli nas. V času pol ure smo zabeležili vse ptice, ki smo jih opazili in podatke poslali Društvu za opazovanje ptic Slovenije. Videli smo samo vrabce, velike sinice in plavčke, kajti zima je mila in ni snega, zato si ptice lahko poiščejo hrano v naravi.

Marjana Kladnik