Spoštovani starši in učenci!

Pouk na matični šoli se bo pričel 1. septembra 2021 ob 8. uri. Ta dan bo organizirano jutranje varstvo in podaljšano bivanje ter vsi obroki prehrane.

Pouk za učence od 1.- 5. razreda se bo končal ob 10.40, za učence od 6.-9. razreda pa ob 11. 10. Po končanem pouku bo odhod avtobusa za učence od 2.- 5. razreda ob 10. 45, za učence od 6.-9. razreda ob 11.15.

Učenci boste prvi šolski dan prejeli učbenike iz učbeniškega sklada. S seboj prinesite dodatno vrečko.

Posebej vas bi radi opozorili, da še vedno potekajo obnovitvena dela v šoli v Gorici, zaradi česar bo gibanje po šoli delno omejeno.

Garderoba za učence od 6.- 9. razreda bo v prehodni učilnici, vstop v šolo bo iz igrišča skozi vrata pri telovadnici. Za učence od 1.- 5. razreda ostajata garderoba in vhod na istem mestu.

Veselimo se ponovnega srečanja v šoli.