Spoštovani starši!

Z veseljem sporočamo, da je Občina Šentjur sprejela odločitev, da se v letu 2021 izvede funkcionalna posodobitev prostorov na matični šoli v Gorici pri Slivnici. V večnamenskem prostoru je  predvidena izvedba dodatne medetaže. S tem bo pridobljena knjižnica, dve učilnici, kabinet in razširjena zbornica. Dodatno bo razširjena tudi učilnica gospodinjskega pouka ter preurejena učilnica matematike. V okviru investicijsko-vzdrževalnih del bodo sanirani tlaki v nekaterih učilnicah, uredile se bodo sanitarije za učence predmetne stopnje in garderobe telovadnice. Večino del bo opravljenih v času poletnih počitnic, z nekaterimi se bo začelo že prej.

V ponedeljek,  31. 5.  2021, se bodo začela dela v garderobah telovadnice, zato v juniju ne bo mogoče izvajati pouka športa v telovadnici. Pouk bo potekal na zunanjem igrišču,  v primeru slabega vremena pa v učilnicah.

Veselimo se prenovljene šole, do konca obnove pa prosimo za razumevanje.

Ravnateljica Marjeta Košak