Tudi učenci 3. razreda likovno ustvarjajo na daljavo. Predstavljajo se vam z »naščeperjeno« kokoško. Ta nastopa v pesmici Nika Grafenauerja »KOKOSENZACIJA«.