V soboto, 9. januarja 2016, se je 6 učencev naše šole udeležilo državnega tekmovanja iz astronomije v Murski Soboti.
Našim učencem so bile zvezde naklonjene, dosegli so odlične rezultate in sicer tri srebrne in dve zlati priznanji.
Srebrna priznanja so osvojili Nika Škornik iz 7. razreda, Benjamin Lipnik in Gregor Gračner iz 8. razreda.
Učenca Jan Žekar in Jure Tojnko iz 9. razreda pa sta osvojila zlato priznanje.
Jan Žekar je bil tako uspešen, da je povabljen na 23. sanktpeterburško astronomsko olimpijado. Želimo mu veliko uspeha pri reševanju dodatnih nalog.
Čestitke.

Naši učenci med množico tekmovalcev Pred Gimnazijo Murska Uvodni pozdrav
Mentorica
Alenka Polenšek