FURS je v začetku decembra objavil pojasnilo, da je izdajatelj računa, ki ga stranke lahko plačajo preko mestne blagajne, pod določenimi pogoji zavezan k davčnemu potrjevanju računov.

Javna blagajna deluje v okviru občinske uprave in se ne more registrirati kot plačilna institucija za opravljanje plačilnih storitev. Zato mora izdajatelj računa, v našem primeru šola, račune davčno potrditi.
Ker naša šola nima davčne blagajne, tega ne moremo storiti.
Zato vas obveščamo, da od januarja 2016 dalje plačevanje položnic, ki jih izdaja našo šola, pri Javni blagajni na Občini Šentjur ni mogoče.

Ravnateljica