Spoštovani starši in učenci!

V ponedeljek, 18. 5. 2020, se prične pouk za učence 1., 2. in 3. razreda izvajati v šoli.

Kljub temu, da je v četrtek, 14. 5. 2020, bil sprejet Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-C0V-2 (COVID-19), se vsi splošni in posebni ukrepi uporabljajo še naprej. Šole bomo prihodnji teden pouk izvajale v skladu z vsemi  dosedaj prejetimi usmeritvami in določili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Okrožnica je tukaj..

V šolo se vrnejo vsi zdravi učenci.  Starši morate podati izjavo, s katero zagotavljate, da je vaš otrok zdrav.

POMEMBO: Učenec brez podpisane izjave ne more vstopiti v šolo.

Izjavo, ki jo  oddate oz. pošljete v skladu z navodili, ki so vam  jih posredovali razredniki, najdete tukaj.

Za učence 2. in 3. razredov bomo organizirali šolski prevoz. V skladu s priporočili je potrebno na avtobusu nositi masko. Masko učencu priskrbite starši. Vozni red za teden od 18 do 22. 5.

Veselimo se,  da bodo ponovno vaši otroci v šoli.  Na šoli bomo organizriali jutranje varstvo in podaljšano bivanje, za učence, ki ste jih starši prijavili.

V  ponedeljek, 18. 5. 2020, učenci prinesejo v šolo vse šolske potrebščine. Te ostanejo v šoli.

Z otrokom se pogovorite o naslednjem:

  • Učenci bodo sedeli na mestih, ki jih bo določil učitelj.
  • Učenci bodo v šoli vzdrževali distanco. Kako in kje se bodo pogovorile z učenci učiteljice.
  • Učitelji po priporočilih NIJZ nosijo maske.

Spoštovani starši, ob koncu obdobja pouka na daljavo se vam najlepše zahvaljujemo za vaše sodelovanje in vključevanje v izobraževanje vaših otrok

 

Ravnateljica Marjeta Košak