Pri pouku gospodinjstva smo obravnavali zelo zanimivo temo, ki govori o potrošništvu. Zato smo se odločili, da si pouk malo popestrimo. V ta namen smo posneli reklamo o izdelku, ki smo ga naredili. Če vas zanima naša reklama, si jo lahko pogledate na spodnji povezavi. Mi smo pri izdelavi uživali, se zabavali in veliko naučili.

https://youtu.be/2aE8dvYrQK8