Obveščamo vas, da bomo  v skladu z 2. odstavkom 4. čl. Pravilnika o šolskem koledarju in letnim delovnim načrtom OŠ Slivnica pri Celju

imeli v soboto, 2. februarja 2019, delovno soboto.

V Loki pri Žusmu bo ta dan zimski športni dan. Šolski prevoz, prehrana in jutranje varstvo bodo organizirani kot običajno. Po končanem športnem dnevu lahko otroci odidejo domov. Podaljšano bivanje bo organizirano po potrebi. Morebitno odjavo kosila naj učenci sporočijo razredničarki do četrtka, 31. januarja.

 Hvala za razumevanje.                                                            Vodja šole Frida Gubenšek