V torek, 13. marca 2018,  so nas obiskali dijaki in profesorici s Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo.  V šolski telovadnici so učencem od 7. do 9. razreda predstavili, kakšen naj bo dober govorni nastop. Predstavili so  nam smernice za poenotenje navodil in pokazali primer timskega predstavljanja strokovne teme. Dijaki in njuni mentorici, profesorici Irena Sojč in dr. Tanja Jelenko so člani projektne skupine Ustvarjajmo v timu. Mentorici sta tudi avtorici priročnika  Predstavljanje strokovnih tem v šoli, ki daje napotke za pripravo učenca/dijaka na govorno nastopanje, učiteljem pa tudi dorečene kriterije za pripravo in ocenjevanje predstavljanja strokovnih tem pri različnih predmetih. Ob zaključku so nam dijaki in mentorici podarili izvod priročnika za šolsko knjižnico.

Prvo šolsko uro smo prijetno, predvsem pa poučno preživeli z gosti s srednje šole. Uvodoma  je profesorica, dr. Tanja Jelenko, predstavila projektno skupino, napovedala temo in razloge za njeno predstavitev. V nadaljevanju so nam na dijaki predstavili dileme govornega predstavljanje strokovnih tem v šoli. Ob odigranem prizoru  smo na šaljiv način spoznali, kako se je eden od dijakov nepravilno lotil govornih nastopov, nato pa so mu (in seveda tudi vsem zbranim)  sošolci v timu  pokazali, kako se je potrebno za dober govorni nastop pripraviti in izbrano temo  ustrezno predstaviti.  Izbrana tema o razvoju mobilnih telefonov je učence zelo pritegnila. Dijaki, med katerimi je bil tudi naš nekdanji učenec Domen Lipnik,  so nastop odlično izpeljali, poskrbeli so tudi za brezhibno delovanje tehnične opreme.  Ob zaključku so nam člani projekte skupine podarili priročnik.