Ponosno sporočamo, da je bil v prostorih OŠ Slivnica pri Celju danes slovesen podpis pogodbe za izvedbo projekta Energetska sanacija objekta OŠ Slivnica pri Celju.  Župan  mag. Marko Diaci je pogodbo podpisal s predstavnico  izvajalca del, na javnem razpisu izbranega podjetja TIPO investicijske gradnje d.o.o. iz Ljubljane, gospo Heleno Okorn. Dela se naj bi začela spomladi 2018.