Petošolci OŠ Slivnica pri Celju in četrto- ter petošolci PŠ Loka pri Žusmu sodelujejo pri eTwinning projektu Butterflies Across Europe. Učenci so pri pouku likovne umetnosti s pomočjo učiteljic Erike Pungeršek in Fride Gubenšek izdelali metuljčke in rožice iz papirja, pri pouku angleščine pa so na rožice napisali nekaj povedi o sebi. Metuljčki s sporočilci so konec oktobra “poleteli” na 32 šol po Evropi oz. v/na Albanijo, Belgijo, Bolgarijo, Češko, Estonijo, Finsko, Francijo, Grčijo, Italijo, Latvijo, Makedonijo, Nemčijo, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Slovenijo, Škotsko, Španijo, Turčijo in Ukrajino. Veselimo se že metuljčkov, ki bodo “prileteli” z naših partnerskih šol. Njihova sporočilca bomo brali pri pouku angleščine, pripravili bomo tudi razstavo.