Vabljeni na koncert pevskih zborov OŠ Slivnica pri Celju in podružnic Loka pri Žusmu ter Prevorje.