V tednu pred jesenskimi počitnicami, med 18. in 22. oktobrom 2021, smo izpeljali bralni teden. Z njim smo se pridružili skupnemu branju v okviru Nacionalnega meseca skupnega branja. Brali smo vsi, učenci in učitelji, na razredni in predmetni stopnji. Samostojno smo prebirali knjige po lastnem izboru. Branju smo namenili čas pri vsaki šolski uri ali strnjeno – enkrat dnevno pri mlajših učencih. Prvošolci so uživali ob dramatizaciji Razbite buče, drugošolci so poslušali zgodbe iz zbirke Pozor, pravljice,  tretješolci so priredili pravo knjižno čajanko.  Aktivnosti, povezane z branjem, so izvajale učiteljice tudi v oddelkih podaljšanega bivanja.

Z bralnim tednom smo želeli spodbuditi branje, pogovore o knjigah, priporočanje knjig drug drugemu, predstavljanje prebranega za bralne značke.

Bralni teden smo uspešno izvedli, kljub težjim pogojem, ker zaradi prenove trenutno nimamo šolske knjižnice oziroma je ta postala “potujoča”, ki je učencem knjige dostavljala v razrede. Izposoja in zanimanje za knjige sta se v bralnem tednu povečali.

Dnevi bodo postajali še krajši, večeri se bodo daljšali. Izkoristite jih za branje še naprej.