Spoštovani starši!

V skladu z odlokom Vlade Republike Slovenije se v torek, 26. 1. 2021,  začne  pouk za učence 1., 2. in 3. razredov v prostorih šole. Veselimo se,  da bodo ponovno vaši otroci v šoli.  V šolo se vrnejo vsi zdravi učenci.

Organizacija vzgojno-izobraževalnega  dela v Gorici pri Slivnici  bo potekala podobno kot v jeseni.

  • Jutranje varstvo bomo izvajali za otroke, ki potrebujejo varstvo. Potekalo bo v učilnici št. 6 (prva učilnica spodaj levo) od 6.00 dalje.
  • Vsi ostali otroci pridejo v šolo ob 7. 45.
  • V garderobi bo odrasla oseba, ki bo usmerila učence v matične učilnice.
  • Za otroke, ki potrebujejo varstvo po končanem pouku, bomo organizirali podaljšano bivanje.
  • Več informacij bodo podale razredničarke na sestankih, ki bodo v ponedeljek.

Za učence bomo pripravili vse obroke, ki jih imajo naročene. V primeru, da učenec ne bo jedel, starši odjavite obroke v ponedeljek, 25. 1. 2021.

Za učence 2. in 3. razredov bomo organizirali šolski prevoz. V skladu s priporočili je potrebno na avtobusu nositi masko, pred vstopom pa si učenci razkužijo roke.

Vozni red:

smer Loka pri Žusmu:      7.00 – 7.07 -7.12– 7.15    Cerovec (Žurej) – Dobrina – Loka – Loka (Gajšek)

7.15  – 7.17 – 7.25 – 7.40   Loka (Gajšek) – Loka  – Volčja Jama – Gorica pri Slivnici.

Popoldan razvoz:    12.40 – Gorica pri Slivnici – Volčja Jama – Loka pri Žusmu

smer Prevorje:   7.20 – 7.35 – 7.45   Paridol – Podjezerce – Gorica pri Slivnici

12.40 – Podjezerce – Vezovje – Turno – Paridol – Prevorje

Spoštovani starši, ob koncu obdobja pouka na daljavo se vam najlepše zahvaljujemo za vaše sodelovanje in vključenje v izobraževanje vaših otrok.      Ravnateljica Marjeta Košak