Učenci se v 4. razredu učijo o elektriki. O njej veliko vedo. Sestaviti znajo tudi preprost električni krog, na njihovih obrazih je vedno nasmeh, ko žarnica zasveti. Tako vedo, da delajo prav. Na tehniškem dnevu o elektriki so svoje znanje še nadgradili – izdelali so čisto pravo nočno svetilko. Delo je bilo zahtevno, natančno in naporno, a so vztrajali. Nad končnimi izdelki so bili zelo navdušeni. Nočna svetilka ne bo le okras v njihovi sobi, ampak jo bodo v temnih nočeh tudi uporabili.