Med 23. in 27. oktobrom 2017 smo na matični šoli in na obeh podružnicah organizirali bralni teden. Izvajali smo ga tako, da so učiteljice na razredni stopnji in v podaljšanem bivanju organizirale branje po svojih idejah: brale so učiteljice, brali so učenci, brali so v nadaljevanjih … Na predmetni stopnji so učenci brali pri vsaki uri deset minut primerne knjige in revije po svojem izboru. V bralnem tednu smo želeli povečati motivacijo za branje in spodbujati razgovore o knjigah. V tem tednu se je izposoja knjig v šolski knjižnici zelo povečala. Z bralnim tednom smo tudi obeležili oktober kot mednarodni mesec šolskih knjižnic.