Osnovna šola Slivnica pri Celju tudi letos sodeluje pri akciji Karitas POKLONI ZVEZEK. S to akcijo se zbira zvezke za socialno ogrožene otroke. Šolarje in njihove starše pa želi vzpodbuditi k solidarnosti s sovrstniki.

Sodelujete lahko tako, da do 7. 6. 2019 prispevate en velik črtan zvezek, lahko pa tudi več, ki ga vaš otrok prinese v šolo razredniku ali pedagoginji. Pri njej lahko dobijo tudi sporočilno kartico, na katero napišejo sporočilo otroku, ki bo dobil zvezek.

Za sodelovanje v akciji se vam zahvaljujemo.

Šolska pedagoginja

Judita Leskovšek Andrič