V sredo, 8. maja, nas je obiskal gozdar z Zavoda za gozdove Slovenije. 
Merili smo premere in višino dreves, 🌳šteli branike, raziskovali liste 🌿

Končno smo dobili tudi odgovor na naše vprašanje: Zakaj ima to drevo v našem gozdu narisano rdečo 86?

Bilo je zanimivo in poučno. Radi imamo obiske.
#prevorje #zavodzagozdoveslovenije #gozdnašola