Biti učenec je prelepo!

Odslej bodo dnevi tekli tako,

da bom spoznaval vse več stvari:

neznane predmete in nove ljudi.

Biti učenec ni kar tako!

Brez nas tudi šole ne bi bilo.

(Z. Majcen)

Prvošolci Aljaž, Klara, Maj in Martina so v spremstvu svojih staršev prvič prestopili vrata naše šole kot učenci.

Da bi bili njihovi prvi koraki v šoli lažji, so jim učenci iz višjih razredov pripravili prisrčen sprejem s pesmijo in plesom. Pozdravila jih je vodja šole ter ravnateljica, nekaj napotkov in daril pa jim je dal tudi gospod župan. Prvošolci so spoznali svoje učiteljice, sosošolce, prvič malicali v jedilnici, se posladkali s torto ter si ogledali svojo učilnico.

Vsi delavci šole se bomo trudili, da bo njihovo šolsko leto varno in ustvarjalno in da bi z željo po novem znanju vsi radi prihajali v šolo.