Takšne učilnice so zanimiva popestritev pouka, a izbirati jih je potrebno glede na cilje, ki jih zasledujemo in vsebine ter metode, preko katerih učence vodimo do njih.

Pri nas izkoriščamo danosti, ki jih ponuja okolje. Pomembno je, da je prisotnih čim manj motečih faktorjev, ki so v različnih okoljih različni in naloge morajo biti zelo motivacijske, da učence prevzamejo. Največkrat gre za kakšno neposredno praktično delo, opazovanje, merjenje in druge naravoslovne postopke, lahko pa tudi  za umirjeno branje zgodbe Pehar suhih hrušk pod farovško hruško.

Pri nas si bomo uredili še učilnico v šolski garaži in sicer za začetek kar iz hrastovih polen. Kasneje pa upamo na eno zunanjo mizo, ki bi jo nabavila matična šola.

Seveda je enostavneje, če si majhen, a žal ne vedno in povsod.