V letošnjem letu so učenci od 1. do 3. razreda vključeni v projekt Korak k sončku, katerega temeljni cilj je udejanjenje pravic vseh otrok, da hodijo skupaj v šolo, ob enem pa ozaveščanje družbe o vključevanju drugačnih. Z drugačnostjo ni nič narobe. Narobe je, ko drugačnost dobi negativen predznak. V sklopu tega projekta so v četrtek,      7.6. 2018 nekaj učencev  2. in 3. razreda obiskalo OŠ s prilagojenim programom Glazija v Celju. Učenci so bili vključeni v pouk, ogledali so si  prostore šole: delovno terapijo, fizioterapijo, terapijo v vodi, telovadnico, spalnice, sprostitveno sobo, knjižnico, lesarsko in kovinarsko delavnico… Spoznali so delo in življenje otrok s posebnimi potrebami na tej šoli. Svoje vtise o obisku bodo delili svojim sošolcem.