Drugošolci iz Gorice tudi pri pouku na daljavo ustvarjamo, pišemo, …

https://padlet.com/polonajamnikar/ew6sog8xccfjb2ve

https://padlet.com/polonajamnikar/8u0g89cuillvqvzc