Zadnji dan pouka v letu 2015 bo potekal malo drugače, zato bo razvoz učencev domov spremenjen.

Zjutraj po proslavi oz. malici se bodo učenci z avtobusi odpeljali na ogled kino predstave. Učenci 1. do 3. razreda in 6. do 9. razreda se bodo vrnili do 12.15 (predviden odhod iz Celja ob 11.30). Takoj bo tudi razvoz učencev v smeri Loka pri Žusmu in Prevorje. Učenci morajo za ta dan odpovedati kosilo v sredo.

Učenci, ki bodo ostali v podaljšanem bivanju, bodo po vrnitvi odšli na kosilo prav tako učenci, ki bodo odšli domov peš. Podaljšano bivanje bo organizirano kot običajno.

Učenci 4. in 5. razreda matične šole in vsi učenci podružnic Prevorje in Loka pri Žusmu se bodo iz Rogaške Slatine odpeljali ob 12. uri. Učenci, ki ne bodo ta dan v podaljšanem bivanju, bodo lahko izstopili po poti.

Učencem in  učiteljem želim prijeten dan.                                                                           Ravnateljica Marjeta Košak

Dostopnost