Spoštovani starši in učenci!

V skladu z odlokom Vlade Republike Slovenije se v ponedeljek, 25. 5. 2020, začne pouk za učence 9. razredov v prostorih šole.

V šolo se vrnejo vsi zdravi učenci. Starši morate podati izjavo, s katero zagotavljate, da je vaš otrok zdrav. Izjavo natisnite, izpolnite ter podpišite in jo pošljite po elektronski pošti do nedelje, 24. 5. 2020 na elektronski naslov tajnistvo@slivnica.si, ali jo v šolo prinese otrok v ponedeljek. Izjavo najdete tukaj.

POMEMBO: Učenec brez podpisane izjave ne more vstopiti v šolo.

Vrnitev v šolo se odsvetuje:

 • Otrokom z zdravstvenimi težavami, seznam bolezni, ki ga je pripravil Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo, Priloga 2
 • otrokom, ki živijo v istem gospodinjstvu z osebami, ki imajo zdravstvene omejitve (drug otrok, mladostnik, ali odrasla oseba).

Starši se v takem primeru posvetujte z izbranim osebnim zdravnikom.

Za učence bomo organizirali šolski prevoz. V skladu s priporočili je potrebno na avtobusu nositi masko.

Vozni red:

smer Loka pri Žusmu:

7.00 – 7.07 -7.12– 7.15    Cerovec (Žurej) – Dobrina – Loka – Loka (Gajšek)

7.15  – 7.17 – 7.25 – 7.40   Loka (Gajšek) – Loka  – Volčja Jama – Gorica pri Slivnici.

smer Prevorje:

7.05 – 7.10 – 7.25 – 7.35 – 7.45   Krivica – Košnica – Paridol – Podjezerce – Gorica pri Slivnici

razvoz ob 12. 45 v obe smeri

Organizacija vzgojno-izobraževalnega  dela bo potekala malo drugače.

 • Učenci 9. razreda vstopajo v šolo samo skozi garderobo predmetne stopnje. Vhod je mogoč od 7.45 do 8.00 z masko ali drugo zaščito nosno-ustnega predela (šal, ruta ali podobna oblika zaščite).
 • Učenci nosijo masko ali drugo zaščito v šoli povsod, razen v matični učilnici in v jedilnici za mizo.
 • V garderobi odlagajo oblačila in obutev na poimensko označena mesta.

Zadrževanje v garderobi ni dovoljeno. Pri izhodu iz garderobe je obvezno razkuževanje rok.

 • Učenci so ves čas pouka v eni učilnici. Matična učilnica za:
  • 9. a je učilnica geografije in
  • 9. b je učilnica angleščine.
 • Učenci ne prehajajo med učilnicama in v času odmorov učenci ne zapuščajo matične učilnice.
 • Malico pred matične učilnice pred pričetkom odmora za malico prinese kuhinjsko osebje.
 • Ostanke hrane in embalažo ter morebitno posodo odnese izpred matične učilnice po koncu odmora kuhinjsko osebje.
 • Učenci devetih razredov šolske potrebščine nosijo s seboj in vsak dan poskrbijo, da jih ustrezno razkužijo oz. doma odlagajo na le eno točno določeno mesto, ki ni v stiku z drugimi domačimi potrebščinami in predmeti.
 • Po končanem pouku učenci odidejo na kosilo ali domov. Vozači počakajo na avtobus na dvorišču oz. pod nadstreškom v primeru dežja.
 • Učenci, ki gredo na kosilo se morajo pri izdajnem pultu držati talnih označb za medsebojno razdaljo. Poti vstopa in izstopa se ne križajo, temveč potekajo po označenih koridorjih.

Spoštovani starši, ob koncu obdobja pouka na daljavo se vam najlepše zahvaljujemo za vaše sodelovanje in vključevanje v izobraževanje vaših otrok.

Ravnateljica     Marjeta Košak