Sejemo, sejemo                   

  in pridno sadimo.

Za svoje vrtnine,

budno skrbimo.   

Children are selected each week by their class teacher, to help

 

Toplo pomladno sonce je poskrbelo za prva pomladna opravila na vrtovih. Pri spoznavanju okolja so od doma pridno vrtnarili tudi prvošolci in drugošolci na Prevorju. V svoje lončke, korita in na domače vrtove so posejali in posadili različne vrtnine, za katere bodo pridno in budno skrbeli.