Takole smo pri likovno-fotografskem krožku, ko smo še bili skupaj v učilnici, izdelali barvne, tople in velike rožice za Vas.

Če jih ne moremo občudovati na panoju na hodniku, pa jih dajmo na spletu.