Spoštovani  starši!

Objavljamo dopis župana Občine Šentjur mag. Marka Diacija, ki se nanaša na financiranje občin. Menimo, da je tematika zelo pereča, saj je Občina Šentjur  poleg ostalega sofinancira razširjen program (šola v naravi, obisk opere, učila, …).

PREDMET: POVPREČNINA ZA LETO 2016  – NOVINARSKA KONFERENCA OBČINSKIH ZDRUŽENJ IN

              IZJAVA ŽUPANA OBČINE ŠENTJUR mag. Marka DIACIJA

Občine po sprejetju državnega proračuna z nižjo povprečnino in vse manj sredstvi

Več kot 120 županov slovenskih občin, tudi župan Občine Šentjur mag. Marko Diaci, je v Ljubljani včeraj na tiskovni konferenci opozorilo na nevzdržno finančno stanje. Vlada RS namreč v pogajanjih o višini povprečnine v letih 2016 in 2017 ni prisluhnila zahtevam občin, tako bo le-ta znašala zgolj 522 evrov na prebivalca. Župani opozarjajo, da lokalne skupnosti plačujejo visoko ceno iz naslova varčevalnih ukrepov že od leta 2010, kar resno ogroža njihovo delovanje, saj jim država vsako leto odvzame  dodatna sredstva, obenem pa ne zagotovi obljubljenih mehanizmov, ki bi zmanjševali stroške občinam. To pomeni slabe novice tudi za šentjursko občino in njene občane.

 

Na novinarski konferenci so predsedniki vseh treh združenj, Skupnosti občin Slovenije (SOS), Združenja občin Slovenije (ZOS) in Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS),  spregovorili o pogajanjih z Vlado RS, ki so potekala vse od novembra 2014.

 

Člani predsedstev ZOS, SOS in ZMOS so na skupni seji predsedstev 16. novembra 2015 v Dobovi sprejeli sklep, da občine ne morejo pristati na ponudbo vlade, naj višina povprečnine v letu 2016 znaša 525 evrov. Za financiranje občin v letu 2016 je potrebnih najmanj 536 evrov na prebivalca, so poudarili, razlika do te vsote pa se naj zagotovi iz sredstev resornih ministrstev, ki so bila zadolžena, da znižajo stroške za delovanje občin skozi zakonodajne spremembe.  Tega zniževanja stroškov občinam ni zaznati, so glasno povedali župani na včerajšnji novinarski konferenci. Na njej tudi niso mogli mimo dejstva, da izračun povprečnine niso prazne kalkulacije, temveč na zakonski podlagi pridobljene številke. Občine morajo namreč izvajati  naloge, ki jim jih nalaga država, zato bi morala država za te naloge zagotavljati ustrezna sredstva. 525 evrov, ki jih je vlada ponudila občinam, je vsekakor premalo, saj je znesek 536 evrov, od katerega občine ne odstopajo, tisti, ki še zagotavlja neko minimalno vzdržnost na strani občin.

 

Pri tem je potrebno poudariti, da bi morala povprečnina po uradni metodologiji znašati veliko več od zneskov, o katerih je trenutno govora, in sicer po izračunih Ministrstva za finance 652 evrov na prebivalca oziroma kar 671 evrov po izračunih občinskih združenj. Povprečnina se v zadnjih letih zaradi varčevalnih ukrepov vztrajno zmanjšuje, kar ima velike in dolgoročne posledice za občine, saj se odvzemajo sredstva, ki so namenjena investicijam in posledično razvoju občin. Predsednik ZOS Robert Smrdelj je v imenu županov opozoril, da zmanjševanje povprečnine za občinske proračune pomeni vsaj 20 % manj sredstev, to pa posledično pomeni manj sredstev za vrtce, društva, socialne transferje, skratka manj sredstev za občane.

Župan mag. Marko Diaci ob tem pravi, da se nevzdržni trend zmanjševanja prihodkov in povečevanja stroškov občinam vleče že več let, kljub temu, da vlade ves čas govorijo o zniževanju stroškov. »Razkorak med povprečnino, ki bi nam zakonsko pripadala in dejansko izplačano, je narasel že na 130 evrov na prebivalca. Za Občino Šentjur, za njene občane, za njen proračun,  to pomeni izpad 2,6 milijona evrov samo v letu 2016. Skupno pa izguba zaradi zniževanja povprečnine od leta 2010 dalje za Občino Šentjur znaša že najmanj 12 milijonov evrov. V luči dejstva, da so EU sredstva v aktualni perspektivi očitno namenjena drugim ciljem, in ne vlaganju v infrastrukturo, to pomeni zaključek investicijskega ciklusa,« pravi Diaci in dodaja, da bo Občina Šentjur še vnaprej vlagala vse napore, da bo občanom tudi vnaprej zagotavljala kakovost življenja in bivanja. Da bo torej kljub vse večjem izpadu sredstev omogočala nemoteno delovanje občine ter financirala izvajanje zakonsko predpisanih dejavnosti in transferjev.
Država bi morala občine obravnavati kot partnerje, se z njimi pogajati tako kot se sindikati, in jih ne obravnavati kot nasprotnika. Vlada RS bi se morala zavedati, da so državljani v prvi vrsti občani in da denar ne jemlje županom ali občinskim upravam, temveč svojim državljanom, v katerih službi je, so še včeraj v skupni izjavi strnili župani, ki so se po koncu tiskovne konference udeležili seje Državnega zbora RS, ki je pričel z obravnavo ZIPRS1617. Župani so sejo v eni uri protestno zapustili, poslanci pa so predlog vlade, da se občinam za prihodnje leto nameni 522 evrov povprečnine, sprejeli.

Več na povezavi ZOS: http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/zupani-na-tiskovni-konferenci-opozorili-na-nevzdrzno-financno-stanje