Med 21. in 25. oktobrom, v tednu pred jesenskimi počitnicami, smo organizirali bralni teden. Brali smo vsi, učenci in  učitelji, na razredni in predmetni stopnji. Učiteljice na razredni stopnji so organizirale branje po svojih idejah, na predmetni stopnji pa so učenci lahko brali knjige ali revije po lastnem izboru vsako šolsko uro po deset minut. Z bralnim tednom smo želeli doseči, da bi vsi malo več brali in se o prebranem pogovarjali. Spodbujali smo tudi branje za bralne značke in obiskovanje knjižnice. Z bralnim tednom smo se pridružili Nacionalnemu mesecu skupnega branja.