Obvezni izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti so priložnost, da učenec del predmetnika v zadnjem triletju izbere po svojih željah, pri tem pa upošteva svoja nagnjenja, sposobnosti, pa tudi bodoče poklicne odločitve. Ko učenec izbere predmet, ga mora obiskovati vse šolsko leto. Na šoli smo...